Strony dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Strony dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Jak dostosować stronę internetową do wymagań WCAG 2.0?

 • Wszystkie grafiki muszą posiadać prosty tekst alternatywny (alt), który opisuje co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem – dokąd prowadzi ten odnośnik. Grafiki będące ozdobnikami powinny mieć „pusty atrybut alt”.
 • Animowane elementy, ruchome teksty, jaskrawe bannery nie są przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Flashe, zwłaszcza te o jaskrawych barwach i dużej dynamice, mogą wywoływać atak epilepsji.
 • Wszystkie pliki dźwiękowe muszą być uzupełnione o audiodekrypcję.
 • Podobnie z publikowanymi filmami -  nie zapominajmy że należy opatrzyć je napisami. Ułatwi to dostęp do treści zawartych w plikach video osobom z niepełnoprawnością słuchu.
 • Wszystkie pliki i teksty zamieszczone na stronie powinny być łatwo obsługiwane za pomocą klawiatury. Podobnie ze skryptami i apletami. To niezwykle pomocne dla niewidomych odbiorców.
 • Pliki, które udostępniamy do pobrania (pdf, doc itp.) muszą być przygotowane w formie tekstu dostępnego. Tekst, który jest zamieszczony w postaci nieedytowalnego pdf-u osoba bez niepełnosprawności przeczyta bez problemu, ale dla osoby niewidomej jest to plik niedostępny.
 • Teksty powinny być opublikowane w czytelny sposób – podzielone na paragrafy, listy i inne sekcje. Tekst powinien być uzupełniony o nagłówki (h1-h6) aby osoby niewidome mogły sprawnie przejść do interesującej ich sekcji.
 • Nawigacja powinna być spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu. Nawigacja w obrębie całego serwisu powinna być dostępna z poziomu obsługi klawiatury.
 • Wszystkie elementy aktywne, takie jak odnośniki, banery czy pola formularza powinny mieć wyraźny wizualny fokus.
 • Zaleca się zastosowanie usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony. Jest to szczególnie ważne w obszernych treściowo serwisach.
 • Kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść (tekstów, linków, banerów) lub funkcjonalnych musi mieć stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1, a najlepiej jeśli nie jest mniejszy niż 7 do 1.
 • Stronę powinno dać się powiększyć o co najmniej 200%. Najlepiej jeśli strona pozostaje responsywna, tj. nie gubi treści strony i nie pojawia się konieczność korzystania z przewijania ekranu.
 • Cytaty powinny być odpowiednio wyróżnione – co najmniej cudzysłowami. Osoby niewidome używając screen readera nie widzą różnicy pomiędzy tekstem standardowym a kursywą.
 • Wszystkie tytuły (title) stron muszą być unikalne i informować o treści podstrony na jakiej znajduje się użytkownik. Układ treści w tytule powinien być zbudowany wg schematu: [Tytuł podstrony] – [Nazwa Instytucji].
 • Wszystkie podstrony powinny być oparte o nagłówki. Nagłówki (h1-h6) są podstawowym sposobem porządkowania treści na stronie. Nagłówek h1 powinien być tytułem tekstu głównego na stronie.
 • Kod serwisu powinien być zgodny ze standardami i nie korzystać z tabel jako elementu konstrukcyjnego strony.
 • Tabele służące do przekazania danych powinny być zbudowane w możliwie prosty sposób i posiadać nagłówki.
 • Wszystkie ramki powinny być odpowiednio zatytułowane.
 • Serwis powinien być dostępny w przeglądarkach i urządzeniach z wyłączoną obsługą CSS.